Comeback je dlhometrážny debut režiséra Mira Rema a kinodistribučný debut producentky Barbary Harumovej Hessovej. Dokumentárny film spracúva tému resocializácie väzňov, ktorí absolvovali tresty v jednom z najstráženejších ústavov na Slovensku. Päťročné úsilie celého filmového štábu sa zúročilo v jeho výslednej podobe, čomu nasvedčuje aj pozvanie do súťaže dokumentárnych filmov na 49. ročník MFF Karlovy Vary. Svetová premiéra filmu sa uskutoční 6.7.2014 o 18.30 v kine Čas v Karlových Varoch. Film si bude možné pozrieť v repríze 7.7.2014 v popoludňajších hodinách. Slovenská kinodistribúcia filmu je plánovaná na jeseň – zimu 2014.