For Film, s.r.o. je produkčná spoločnosť, ktorá od roku 2013 vyvíja a produkuje dlhometrážne dokumentárne a hrané filmy a poskytuje produkčné služby v oblasti televízie a reklamy.

doc. Mgr. art. Barbara Hessová, ArtD.
doc. Mgr. art. Barbara Hessová, ArtD.producent
Barbara Hessová absolvovala štúdium Produkcie a distribúcie filmového umenia a multimédií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.

Pracovala pre viacero produkčných spoločností na výrobe dokumentárnych a hraných filmov (Arsy Versy, Polčas rozpadu, Veľký rešpekt, Pohoda 2010), TV seriálov (Klan – TV JOJ) a relácií (Áno šéfe).

V prvom roku existencie Audiovizuálneho fondu (2009 – 2010) sa podieľala na tvorbe vnútorných procesov a predpisov tejto inštitúcie a manažovala program na podporu hraných filmov a TV seriálov. V nasledujúcich rokoch pôsobila aj ako člen viacerých odborných komisií fondu. Túto činnosť vykonáva vo vybraných výzvach dodnes.

V rokoch 2019 – 2022 na Audiovizuálnom fonde manažovala program “Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike” určený zahraničným i domácim filmárom na podporu nakrúcania na Slovensku.

Ako nazávislá producentka založila spoločnosť AH production, kde sa od roku 2007 venovala vývoju a produkcii celovečených dokumentárnych a hraných filmov (Zatopené, Parlika, Stanko, Tak ďaleko, tak blízko, Comeback, Zdenka, Súď ma a skúšaj). V roku 2022 pôvodná spoločnosť zanikla a v súčasnosti vykonáva producentka Barbara Hessová práva na spomínané filmy so spoločnosťou For Film, s.r.o.

Na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU pracuje od roku 2009. V rokoch 2014 -2018 aj ako prodekanka pre zahraničie, neskôr aj ako spolugarant študijného odboru. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Katedre produkcie a distribúcie.

Ako producentka oceneného filmu (Tak ďaleko, tak blízko) je držiteľkou národnej filmovej ceny Slnko v sieti. Je členkou Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, kde v minulosti pôsobila aj ako členka prezídia.

Od roku 2015 je členkou Európskej filmovej akadémie.