DVD s filmom COMEBACK bolo pokrstené a uvedené do predaja. Môžete si ho objednať na stránke  www.forfilm.sk/dvd, alebo v kamenných a internetových kníhkupectvách.

DVD krstili vedúci pracovníci z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Ilave mjr. JUDr. Daniel Blaško, vedúci organizačno-právneho oddelenia a mjr. Mgr. Alexander Balucha, zástupca vedúceho oddelenia výkonu trestu.

Následne prebehla projekcia filmu a po nej diskusia s hosťami.

Realizáciu a distribúciu filmu na DVD finančne podporil Audiovizuálny fond