Zdenka2023-11-22T12:00:49+02:00
Kategória

Žáner/Druhdokument
CopyrightAH production s.r.o. (For Film
s.r.o)
KVPŽR
2013

minsterstvo_kultury_big

Dokumentárny film o živote a duchovnom profile rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej, ktorá sa stala obeťou režimu. Keď organizovala útek šiestich neprávom väznených kňazov, ukázalo sa, že išlo o pascu, ktorú pripravila vtedajšia Štátna bezpečnosť. V dôsledku neľudského vypočúvania a krutého mučenia vo vyšetrovacej väzbe dostala rakovinu prsníka a roku 1955 zomrela s vedomím, že „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“

„Moje vnímanie sestry Zdenky zásadne zmenili listy, ktoré som našla v jej vyšetrovacom spise. Dovtedy pre mňa bola vždy vzdialenou sestrou. Vždy dokonalou. Dokonalou ošetrovateľkou, dokonalou trpiteľkou. Ale až cez listy, v ktorých som spoznala jej vnútorný zápas, spôsob, akým ona bojuje, sa mi stala blízkou.“
Veronika Zwiewková, historička

My perception of sister Zdenka was fundamentally changed by letters that I found in her in- vestigation file. Until then, she had only been a distant sister for me, always perfect, a per- fect nurse, a perfect sufferer. Only after reading the letters in which I got to know her internal struggle, the way she was fighting, than she became close to me.
Veronika Zwiewková, historian

producent: Barbara Hessová, Sr. Justína Kostúrová
námet: sr. Benjamína Novotná, SCSC
scenár a réžia: sr. Iva Kúšiková, SSpS
réžia hraných scén: Slavo Zrebný
kamera: sr. Iva Kúšiková, SSpS, Michal Fulier
kamera hraných scén: Ivo Miko
dramaturg: Martin Šulík
hudba:Rastislav Dubovský
hudbu nahralo: Collegium music Salvatoris
zvukový dizajn a mix: Dušan Kozák
strih: Rado Dubravský
obrazová postprodukcia: Peter Harum

Registration number in SR: MKSR: MKAD 06113Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond
Mediálny partner rádio LUMEN

Film podporili:
Konferencia biskupov Slovenska; Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku; Kirche in Not; Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža – Slovenská provincia; Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého; Katolícka univerzita v Ružomberku;

25. júla 2015

Go to Top